Gelukkig Veurne

Mentaal welbevinden is een vaag concept. We spreken daarom ook wel over geluk. Vaak wordt geluk gelijkgesteld aan genot of genieten. Geluk gaat over het tijdelijk ervaren van positieve gevoelens. Maar geluk is veel meer dan dat! 

Met dit project willen we de kennis over geluk en de verbondeheid met andere mensen vergroten. 

Met een brede informatiecampagne werken we aan de kennis over geluk. Dit op basis van de geluksdriehoek. zie afbeelding. 

 

Vervolgens zetten we in op De Goed-Gevoelstoel! Dit bestaat uit drie praatsessies waarin de deelnemers in groep zoeken naar manieren om langer een goed gevoel te kunnen vasthouden. Daarnaast krijgen de deelnemers een pak tips om nadien zelf of met de groep aan de slag te gaan. Elke praatsessie duurt drie uur en er is plek voor maximum 12 deelnemers. 

Als slotstuk willen we van gezonde geluksbevorderende activiteiten, rekening houdend met de input van de deelnemers van de Goed-Gevoelstoel sessies, organiseren. 

Sociale Dienst
Heldenplein 2
8630 Veurne
België
08:30 - 11:30
Op afspraak
09:00 - 11:30
DiVers
14:30 - 15:30
DiVers
08:30 - 11:30
Op afspraak
09:00 - 11:30
DiVers
08:30 - 11:30
Op afspraak
09:00 - 11:30
DiVers
14:30 - 15:30
DiVers
08:30 - 11:30
Op afspraak
09:00 - 11:30
DiVers
08:30 - 11:30
Op afspraak
09:00 - 11:30
DiVers
Gesloten
Gesloten