Lokaal Opvang Initiatief - LOI

Het OCMW organiseert een lokaal opvanginitiatief (LOI) voor verzoekers om internationale bescherming. LOI's zijn gemeubelde privéwoningen met de nodige voorzieningen, zodat de verzoeker zelf kan instaan voor de dagelijkse basisbehoeften. Het OCMW geeft ook sociale en medische begeleiding.

In principe verblijft de verzoeker gedurende de eerste vier maanden in een collectieve opvangstructuur (bijvoorbeeld een opvangcentrum). Daarna kan deze doorstromen naar een individuele opvangstructuur (een particuliere woning). U bent echter niet verplicht om in een opvangstructuur te verblijven.

De verzoekers kunnen zelf geen aanvraag indienen voor een LOI. De plaatsingen worden door de federale overheid bepaald.

Als de procedure afgelopen is, dan moet de verzoeker de woning van het LOI verlaten, ongeacht of deze in België mag blijven dan wel het land moet verlaten.

Het OCMW van Veurne beheert 7 studio's voor alleenstaanden en 2 gezinswoningen. 

Sociale Dienst
Heldenplein 2
8630 Veurne
België
08:30 - 11:30
Op afspraak
14:30 - 15:30
DiVers
08:30 - 11:30
Op afspraak
09:00 - 11:30
DiVers
08:30 - 11:30
Op afspraak
09:00 - 11:30
DiVers
14:30 - 15:30
DiVers
08:30 - 11:30
Op afspraak
09:00 - 11:30
DiVers
08:30 - 11:30
Op afspraak
09:00 - 11:30
DiVers
Gesloten
Gesloten