DiVers

Beschrijving

Met de sociale kruidenier wil de Sociale Dienst op een toegankelijke en laagdrempelige manier materiële hulp, in de vorm van voedsel, kledij, schoolmateriaal, pampers,… aanbieden aan mensen die het financieel moeilijk hebben. We willen via deze weg net degenen die het nodig hebben makkelijk toegang geven tot levensnoodzakelijke producten.

Met een sociale winkel, onder de koepel van Stad Veurne, willen wij de mensen van de doelgroep een winkelformule aanbieden, waarbij de keuzevrijheid gegarandeerd wordt met respect voor hun eigenwaarde. Zelf beslissen wat te kopen en hoeveel, geeft mensen een groter gevoel van eigenwaarde.  Daarom zullen de producten van de sociale winkel niet gratis zijn, maar aangekocht moeten worden, zij het aan een sociaal tarief. Zo blijft ook de voeling behouden met het gewone winkelaanbod. Het aanbod bestaat uit niet bederfbare waren als conserven, een basis aan verzorgings- en huishoudproducten, verse groenten en fruit, maar ook nieuwe kledij en schoolmateriaal zullen beschikbaar gesteld worden. Het aanbod zal afgestemd worden op de noden die leven bij de cliënten.

De sociale winkel is bedoeld voor inwoners van Veurne in een financieel kwetsbare positie waarvoor het OCMW bevoegd is.

Er is ook de mogelijkheid om beroep te doen op DiVers on wheels.  Hier kan je je bestelling doorgeven en wordt deze bij je thuis geleverd. 

Producten die de Sociale Dienst krijgt via de voedselbank of via de Europese Unie mogen evenwel niet verkocht worden en blijven wij wél gratis aanbieden. Hier spreken we over FEAD goederen. Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) steunt acties van de EU-landen die materiële hulp bieden aan de minstbedeelden. Het gaat onder meer om voedsel, kleding, schoeisel en persoonlijke verzorgingsmiddelen zoals zeep en shampoo.

 

Sociale Dienst
Heldenplein 2
8630 Veurne
België
08:30 - 11:30
Op afspraak
14:30 - 15:30
DiVers
08:30 - 11:30
Op afspraak
09:00 - 11:30
DiVers
08:30 - 11:30
Op afspraak
09:00 - 11:30
DiVers
14:30 - 15:30
DiVers
08:30 - 11:30
Op afspraak
09:00 - 11:30
DiVers
08:30 - 11:30
Op afspraak
09:00 - 11:30
DiVers
Gesloten
Gesloten
SocialeDienst-heldenplein