Sociaal-pedagogische toelage voor een kind met een beperking

Je kan een sociaal-pedagogische toelage genieten wanneer je (gedeeltelijk) thuis instaat voor de opvoeding en verzorging van je kind met een +66 % invaliditeit (jonger dan 25 jaar).

  • 350 euro: indien het kind thuis wordt verzorgd en opgevoed én geen school kan bezoeken.
  • 250 euro indien het kind wel een school kan bezoeken maar iedere dag thuis de nacht doorbrengt.
  • 150 euro: indien het kind slechts tijdens de weekenden en de vakantieperioden thuis wordt verzorgd en opgevoed.

Nodige documenten

Een attest waarbij de invaliditeit wordt vastgesteld.

Je vindt het reglement onderaan deze pagina.

 

 

 
  • 1 Gegevens aanvrager
  • 2 Gegevens kind
  • 3 Pagina-einde
  • 4 Voltooid