Dementie

Uit recente berekeningen blijkt dat in Veurne het aantal personen met dementie met 56% zal toenemen, van naar schatting 316 nu tot ongeveer 500 personen in 2035. 70% van de personen met dementie woont thuis en wil daar ook blijven wonen. Veurne wil zich engageren als dementievriendelijke gemeente waarin personen met dementie en hun mantelzorgers blijvend kansen krijgen om zich te ontplooien.