Justitiehuis

Iepersesteenweg 87, 8630 Veurne

058 33 23 50

justitiehuis.veurne@wvg.vlaanderen.be

Eerstelijnshulp

Iedereen die informatie over gerechtelijke procedures wil, kan gratis iedere woensdag van 15 tot 17 uur terecht in het Justitiehuis. In juli en augustus is dit om de twee weken. Iedere eerste maandag van de maand is er permanentie van 16 tot 18 uur.

Burgerrechtelijke opdrachten

Op verzoek van een magistraat stelt de justitieassistent een rapport op over de situatie van het kind in echtscheiding, betwistingen over het ouderlijk gezag ...

Strafrechtelijk sociaal onderzoek

Er wordt een verslag opgemaakt van de sociale en psychische factoren die aan de basis liggen van een misdrijf. De justitieassistent zoekt naar manieren om de schade te herstellen en nieuwe misdrijven te voorkomen.

Slachtofferonthaal

Slachtoffers en hun na(ast)bestaanden krijgen uitleg en ondersteuning bij de gerechtelijke procedure. Ze worden in sommige gevallen doorverwezen naar de adequate hulpverleningsdienst.

Elektronisch toezicht en beperkte detentie

Elektronisch toezicht is een manier waarop een gevangenisstraf in de eigen woning kan uitgevoerd worden; de beperkte detentie is een wijze van uitvoering van de vrijheidsstraf die de veroordeelde toelaat om op regelmatige wijze, de strafinrichting te verlaten voor een bepaalde duur van maximum 12 uur per dag.