Toelage voor onderhoud van hagen, houtkanten en knotbomen

Aanvraagtermijn

De premie kan aangevraagd worden als de werken zijn uitgevoerd. Vergeet ook niet fotomateriaal op te laden van voor de werken en van na de werken

 

Het college van burgemeester en schepenen kan een subsidie verlenen voor het onderhoud van kleine landschapselementen. Als betoelaagbare kleine landschapelementen komen in aanmerking:

  1. streekeigen knotbomen, dit zijn streekeigen loofbomen met een minimale stamomtrek van 40 cm op 150 cm hoogte, en die regelmatig, dit is met een tussenperiode van 5 tot 10 jaar, geknot worden,
  2. hagen en houtkanten bestaande uit hakhout, op voorwaarde dat het inheemse soorten betreft.

Streekeigen knotbomen

Voor het knotten van een knotboom bekomt de aanvrager een toelage van 10 euro per geknotte boom. Hij kan jaarlijks een aanvraag om betoelaging indienen voor maximum 50 knotbomen. Een nieuwe toelage voor dezelfde knotboom kan slechts na verloop van minimaal zes jaar worden toegekend.

Het knotten is enkel toegelaten als de boom in winterrust is. Het verwijderen van de takken moet tot op de bestaande knot gebeuren. De boom moet een minimale stamomtrek van 40 cm op 150 cm hoogte hebben om voor betoelaging in aanmerking te komen.

Hagen en houtkanten

Voor het onderhoud van hagen en houtkanten bedraagt de toelage :

  • haag: 0,50 euro/meter ; deze toelage kan om de drie jaar voor dezelfde haag worden toegekend.
  • houtkant: 1,25 euro/meter ; deze toelage kan om de vijf jaar voor dezelfde houtkant worden toegekend.

De haag of de houtkant moeten worden onderhouden over een minimum afstand van twintig meter per onderhoudsbeurt.

 

 

 

 

 

 
  • 1 Aanvrager
  • 2 Pagina 2
  • 3 Pagina 3
  • 4 Pagina 4
  • 5 Situatie
  • 6 Voltooid