Subsidie voor ecologisch onderhoud van gemeentelijke wegbermen

Beschrijving

Bij de dienst financiën kun je jaarlijks een subsidie aanvragen wanneer je instaat voor het maaien van de wegbermen langs gemeentewegen, onder volgende voorwaarden:

  1. Je verricht minimaal één maaibeurt na 15 juni, de tweede maaibeurt desgevallend na 15 september.
  2. De maaihoogte bedraagt minimum 10 cm.
  3. Je voert het maaisel binnen de 10 dagen na elke maaibeurt af.
  4. Je wendt geen bemesting aan.

De toelage bedraagt 40 euro per strekkende kilometer wegberm links en rechts. De lengte van de wegberm wordt telkens afgerond naar de hogere halve kilometer.

Openingsuren en contact

Financiële Dienst

Stadskantoor De Seylsteen
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
België
Tel. 058 33 55 23