Subsidie voor bewoonde zwaluwnesten

Beschrijving

Hoewel zwaluwen beschermde vogels zijn, is het aantal huis- en boerenzwaluwen in Vlaanderen spectaculair gedaald in de laatste jaren. Dat komt door een tekort aan geschikte nestplaatsen en een gebrek aan poelen of beken waar zwaluwen slijk kunnen halen voor hun nest. Bovendien bieden nieuwbouwhuizen heel wat minder geschikte nestgelegenheid voor huiszwaluwen. Tot slot ervaren veel mensen de uitwerpselen van zwaluwen als een probleem en verwijderen ze daarom de nesten.

Broedt er een boerenzwaluw in uw stal? Hangt er een bewoond huiszwaluwnest onder uw dakgoot? Dan wordt uw gastvrijheid beloond met een subsidie. Zowel de landbouwers als de eigenaars of huurders van huizen in woonwijken komen in aanmerking voor deze subsidie.

Medewerkers van De Kerkuil zorgen voor de inventarisaties én voor het invullen van de subsidieformulieren. Een overzicht van de uit te betalen subsidies wordt door De Kerkuil aan de gemeentelijke diensten verstrekt zodat dit zonder veel bijkomende administratie kan gebeuren.

De subsidie varieert : 10 EUR voor 1 nest, 15 EUR voor 2-5 nesten, 25 EUR voor 6-10 nesten, 40 EUR voor 11-20 nesten en 50 EUR voor een kolonie van +20 nesten. 

Hoe kan ik helpen?