Selectief slopen

Beschrijving

Bouw- en sloopafval

Ga je verbouwen? Sloop selectief en sorteer aan de bron.
Bij selectief slopen verwijder je eerst de gevaarlijke afvalstoffen zoals asbesthoudende materialen. Hiervoor doe je best beroep op professionele asbestverwijderaars. Ook de niet-gevaarljke afvalstoffen zoals glas, hout, kunststoffen, enz... zamel je beter afzonderlijk in. Hierdoor ontstaan zuivere stromen en kunnen ze maximaal hergebruikt en gerecycleerd worden. Omdat deze stromen niet eerst moeten worden gesorteerd voordat ze gerecycleerd worden, leveren de inspanningen van het selectief te slopen een financieel voordeel op.
Bij iedere verbouwing biedt selectief slopen een duidelijke meerwaarde, zowel bij grotere verbouwingswerken als bij het heraanleggen van een oprit of terraszijn. Een container zuiver steenpuin is immers eenvoudiger te verwerken dan een container gemengd afval en kost een stuk minder.

Selectief slopen en/of ontmantelen van gebouwen die een bouwvolume omvatten van meer dan 1.000 m³.

De verplichting om selectief te slopen en/of te ontmantelen staat in artikel 5.2.2.1, § 4 van het Vlaams Reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA) en is van kracht sinds 1 mei 2009.
Volgens het VLAREA is de houder van een stedenbouwkundige vergunning verplicht om vóór het slopen of ontmantelen van bedrijfsgebouwen en gebouwen die geheel of gedeeltelijk een andere functie dan het wonen hadden en die een bouwvolume omvatten van meer dan 1.000m³, een sloopinventaris afvalstoffen te laten opmaken door een architect of een door de opdrachtgever aangestelde deskundige. Dit geldt niet als de gebouwen enkel een woonfunctie hebben.
Meer informatie vind je in de brochure van OVAM.

Openingsuren en contact

Technische dienst

Stadskantoor De Seylsteen
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
België