Ophaling van asbest

  • 3 december 2021

Op 1 januari start IVVO met het project bronophaling van asbest en voorziet om asbest aan huis op te halen. De ophaling zal mogelijk zijn in 3 verschillende recipiënten:

  • Plaatzak: Deze zak dient voor hechtgebonden asbestplaten. Er passen ongeveer 13 platen of ongeveer 30 m² in de plaatzak. Er kunnen er per adres maximaal 6 plaatzakken aangevraagd worden. De kostprijs per zak is 30 euro.
  • Kuubzak: Deze zak dient voor kleinere stukken hechtgebonden asbest zoals dakleien, schouwbuizen, tegels, bloembakken ... Een kuubzak kan maximaal 30 m² asbestafval bevatten. Er kunnen er per adres maximaal 6 aangevraagd worden. De kostprijs per zak is 30 euro.
  • Container: de container is aangeraden voor grote hoeveelheden hechtgebonden asbest. Er passen ongeveer 130 golfplaten of ongeveer 300 m² in één container. Er kunnen er per adres maximaal 2 aangevraagd worden. De kostprijs per container is 170 euro.  

In bovenvermelde prijzen zijn het transport en de verwerking van het afval inbegrepen, en ook 2 pakketten met de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen voor het veilig verwijderen van asbest. De afbraakwerken en dakvernieuwingen zelf worden niet voorzien binnen dit project.

Een handleiding rond het veilig verwijderen van asbest vind je hier:

pdf bestandVeilig asbest verwijderen.pdf (2.79 MB)

Wie kan dit aanvragen?

Een aanvraag kan ingediend worden door particulieren, verenigingen en openbare besturen op voorwaarde dat het hechtgebonden asbest afkomstig is van een gebouw waarvan je eigenaar bent en dit gelegen is binnen het werkingsgebied van IVVO.
Ook KMO’s komen in aanmerking voor dit project, behalve indien ze in aanmerking komen voor een subsidie die voor hen voordeliger is. Voor land- en tuinbouwers heeft OVAM een ander en voordeliger asbestprotocol. Meer info: www.ovam.be/land-en-tuinbouwers.

Hoe kan je dit aanvragen?

Je kan jouw aanvraag voor ophaling van asbest aan huis indienen via www.ivvo.be. Eens je aanvraag is ingediend, wordt deze eerst nog nagezien door IVVO en nemen zij verder contact met je op.

Dit project wordt grotendeels gefinancierd met behulp van OVAM subsidies en zal over meerdere jaren lopen.