Naaldcontainer gratis afhalen op recyclagepark

Beschrijving

Diabetespatiënten hebben dagelijks spuiten nodig om verder te kunnen. Maar wat doe je achteraf met die spuiten, pennaalden en bloedlancetten. In principe horen zij thuis bij het klein gevaarlijk afval op het recyclagepark. Dus zeker niet bij de restafval!

Want als iemand zich kwetst aan de naald, of het nu de gebruiker zélf is of zijn entourage, of nog het personeel van de ophaaldienst, dan lopen zij het risico om een infectieziekte op te lopen. Dus: voorzichtigheid is aan de orde!

Speciale naaldcontainer

De naalden en consoorten moeten op het recyclagepark worden gebracht in een speciale naaldcontainer. Injectienaalden, pennaalden en bloedlancetten moeten verplicht worden opgeborgen in een naaldcontainer. Veurnaars die om medische redenen naaldcontainers nodig hebben, kunnen een eerste exemplaar van een liter gratis afhalen op het recyclagepark. Is de naaldcontainer vol, dan kan je de volle container gratis inwisselen tegen een nieuwe.

Deze service geldt uiteraard niet voor professionele zorgverstrekkers. Dokters en verpleegkundigen moeten hun eigen naaldcontainer gebruiken. Zij mogen de naalden ook niet bij de patiënten achterlaten. Tip: Plaats de gebruikte spuiten, pennaalden en lancetten onmiddellijk in de naaldcontainer om het risico op prikongevallen te vermijden.

Wat met de verpakkingen?

Gebruikte insulineflesjes, -patronen of voorgevulde wegwerppennen (bv. half opgebruikte vulling, omdat de insuline te warm of te koud werd bewaard, vervallen insuline) mogen bij de apotheker ingeleverd worden. Lege glasverpakkingen, waarin nog een verwaarloosbaar restant insuline zit, wordt samen met het glasafval ingezameld. Lege voorgevulde pennen uit hard plastic mogen bij het huisvuil (restafval), net zoals ontsmettingswatjes en teststrookjes. De bijhorende papier- of kartonverpakking hoort thuis bij papier/karton.

Openingsuren en contact

Technische dienst

Stadskantoor De Seylsteen
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
België