Bermmeester: samen werken aan een proper Veurne

Beschrijving

Zwerfafval is voor veel mensen een doorn in het oog. Terecht, want het is hinderlijk, lelijk en kost de samenleving veel geld.

Als stadsbestuur leveren we grote inspanningen om het op ons grondgebied netjes te houden. Elke dag, weekends en feestdagen inbegrepen, is er iemand van onze technische dienst aan de slag om de omgeving rond de publieke gebouwen rein te houden. Daarbij wordt ook het onderhoud van de openbare toiletten niet vergeten. Op werkdagen komt daar nog een tweede personeelslid bij, die her en der zwerfvuil opruimt, sluikstorten ophaalt en de 250 afvalkorven en hondenpoepbuizen ledigt.

Help ons!

De inspanningen van onze technische dienst volstaan uiteraard niet om het hele grondgebied proper te houden. Daarvoor rekenen we op de medewerking van iedereen!

Heel wat mensen onderhouden plichtsbewust het trottoir en de goot voor hun woning. Door regelmatig afval en modder weg te nemen, krijgt het onkruid minder kans, en blijft een goede waterafvoer gewaarborgd.

We zijn ook dankbaar voor de grote groep mensen die – ook onderweg – consequent hun afval deponeren waar het hoort. Mensen ook, die hun afval op het correcte tijdstip op straat zetten, die hun papier degelijk samen binden, …

We helpen elkaar…

Daarbij kan het wel eens gebeuren dat er toch nog wat zwerfvuil ontstaat: een plastiekje dat door een rukwind uit de vuilbak wegwaait, een snoepverpakking die door een diertje meegeritseld werd, … Nogal wat mensen zijn niet te beroerd om tijdens hun wandeling zulke ‘reizigers’ een lift te geven naar de afvalkorf, of mee te nemen naar de vuilzak thuis. En dat vinden we leuk!

Bermmeesters is de verzamelnaam voor mensen die op dat vlak de norm nog een stukje hoger tillen. Onder deze noemer probeert het stadsbestuur mensen samen te brengen die van een propere leefomgeving actief werk willen maken.

Bermmeesters zijn fijne mensen die niet alleen voorbeeldig omspringen met het eigen afval, maar die sowieso zwerfvuil oprapen waar zij het zien. Bovendien engageren zij zich om actief een aantal wegbermen proper te houden.

En dus helpen wij weer mee

Als stadsbestuur hebben wij respect voor dergelijke inzet.

Het stadsbestuur brengt binnen het project van de bermmeesters mensen samen. Wanneer mensen van elkaar horen hoe zij de situatie aanpakken en ervaren, is dit op zich al een stimulans om de inspanning vol te houden.

Ook materieel springt het stadsbestuur bij, met name door vuilzakken, handschoenen, grijpers, fluo-hesjes,.. ter beschikking te stellen. We zorgen daarbij ook voor de kleine lettertjes: zowel qua verzekering als naar de vrijwilligerswetgeving toe, doen wij het nodige.

Tenslotte mag je erop rekenen dat we steeds proberen om te reageren op meldingen die de bermmeesters aangaande het openbaar domein zouden hebben. En dat kan uiteraard over heel wat meer gaan dan alleen maar het zwerfvuil. Zo maken we samen met jou werk van een aangenaam buitengebied.

Het kriebelt… wat nu?

Als de kriebels te maken hebben met een opkomende allergie, kunnen we niet meteen helpen. In alle andere gevallen neem je met ons contact op via grondgebiedszaken@veurne.be. We bespreken dan samen met jou hoe we concreet tot samenwerking zullen komen.

Openingsuren en contact

Grondgebiedszaken

Stadskantoor De Seylsteen
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
België
Tel. 058 33 55 50