Afvalcontainers bij evenementen

Als vereniging heb je de mogelijkheid om voor jouw evenement afvalcontainers te ontlenen bij de IVVO om het vrijgekomen afval maximaal selectief in te zamelen met het oog op recyclage.  Maar zorg in eerste instantie dat zo weinig mogelijk afval vrijkomt door afvalpreventie!

Aanvragen

Aanvragen dienen bezorgd te worden aan de IVVO Klantendienst via evenementen@ivvo.be, of via het online aanvraagformulier. Hoe vroeger je reserveert, hoe meer kans je hebt dat het gevraagde materiaal beschikbaar is. Wij vragen wel om minimum 1 maand voorafgaand het evenement de nodige containers aan te vragen indien de IVVO deze dient te leveren. Indien de containers zelf worden opgehaald en teruggebracht naar de IVVO volstaat het om deze minimum 2 weken voorafgaand het evenement aan te vragen. Indien deze aanvraagtermijn niet wordt gerespecteerd dan leent de IVVO zich het recht toe om de aanvraag te weigeren.

Algemene voorwaarden ontlening

De klant staat zelf in voor het laden en lossen van de containers

De uitgeleende afvalcontainers dienen op de afgesproken datum te worden opgehaald bij de IVVO, Bargiestraat 8 te 8900 Ieper (groenpark Ieper) of bij het IVVO-overslagstation, Albert I-laan 36 in Veurne. Op hetzelfde adres dienen de afvalcontainers in dezelfde staat (proper en leeg) te worden teruggebracht op de afgesproken datum. Afhalen en terugbrengen kan op weekdagen van 9 tot 12 uur en van 13 uur tot 16.30 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur, niet op feestdagen of brugdagen. Sluitingsdagen kan je nazien op www.ivvo.be.


De gewenste containers kunnen worden geleverd door onze diensten

Hiervoor worden evenwel transportkosten aangerekend. 

  • Indien de containers niet in dezelfde staat worden teruggebracht (leeg en proper), dan zal de IVVO hiervoor kosten doorrekenen om deze containers te reinigen en/of het afval te verwijderen. Voor een 240l container wordt er een reinigingskost van 12 euro aangerekend, voor een 1100l container is dit 24 euro per reiniging. De tarieven voor de verwerkingskost zijn onder het hoofdstuk ‘verwijdering rest- en gft-afval via diftarrondes’ terug te vinden.
  • Indien er schade wordt vastgesteld, dan wordt de kostprijs van de beschadigde materialen aangerekend. Dit komt neer op een tarief van 50 euro (voor een 240 liter), 300 euro (voor een 1100 liter), 20 euro (voor een sorteerpaneel), prijzen btw inclusief.

Types containers, sorteerpanelen en zakken

Volgende types van afvalcontainers kunnen ontleend worden:

  • pmd-containers van 240 liter
  • papiercontainers van 240 of 1100 liter
  • gft-containers van 240 of 1100 liter
  • restafvalcontainers van 240 liter of 1100 liter

Sorteerpanelen per fractie

Voor de fracties pmd en restafval worden er per 240l container specifieke sorteerpanelen meegeleverd om op de containers te plaatsen, zodat deze goed zichtbaar kunnen worden opgesteld. De sorteerpanelen dienen door de ontlener zelf bevestigd te worden op de containers alsook gedemonteerd te worden na afloop van het evenement.

Afvalzakken

Het gebruik van afvalzakken is verplicht. Kostprijs restafval- en pmd-zakken voor 240 liter containers bedraagt 0,50 euro/zak of (5 euro per rol van 10 zakken), btw inclusief. Biologisch afbreekbare zakken voor het proper houden van de 240 liter gft-container kosten 1 euro/zak of (10 euro per rol van 10 zakken). Aanrekening per volledige rol, enkel volledige rollen kunnen achteraf terug ingeleverd worden.

  • pmd-containers: zakken verplicht aankopen bij de IVVO
  • papiercontainers: geen zakken vereist nog beschikbaar
  • gft-containers van: composteerbare zakken verplicht aankopen bij de IVVO (inliners van 240l)
  • restafvalcontainers: zakken van 240l beschikbaar, eigen zakken kunnen ook gebruikt worden

Kostprijs

Ontlening van evenementencontainers met levering door de IVVO op uw locatie binnen ons werkingsgebied: 60 euro per transport, btw inclusief. Per transport kunnen max. 4 containers van 1100 liter of ca. 30 containers van 240 liter geleverd worden of een combinatie van beide.

Ontlening van evenementencontainers met afhaling door klant bij de IVVO (op groenpark Ieper of overslagstation Veurne), gratis mits voldaan aan de ontleningsvoorwaarden van dit reglement (zie hoofdstuk Algemene voorwaarden ontlening). 

Betalingsmodaliteiten

Een overschrijving met vermelding van het verschuldigd bedrag wordt je toegestuurd voor het transport van de containers. Het verschuldigd bedrag dient minimum twee weken voor het evenement te worden overgeschreven op volgend rekeningnummer BE78 0970 1729 4086 van de IVVO of betaald met bancontact op de IVVO Klantendienst. Indien het verschuldigd bedrag niet op tijd is vereffend, dan leent de IVVO zich het recht toe om de aanvraag te annuleren en de containers niet ter beschikking te stellen.

Verwijdering rest- en gft-afval via diftarrondes

De verwerkingskosten van het afval zijn niet inbegrepen.

Restafval

Al het niet-recycleerbare materiaal dient gedeponeerd te worden in de grijze restafvalcontainer. Deze container kan je aanbieden voor lediging tijdens de reguliere ophaalrondes van restafval. Consulteer hiervoor jouw afvalkalender. Een betalingsuitnodiging wordt na lediging opgestuurd zodat je de verwerkingskosten, de afvalzakken en eventuele extra kosten kunt vereffenen. Bij laattijdige betaling leent de IVVO zich het recht toe om in de toekomst geen containers meer te ontlenen aan jouw organisatie.

Met de IVVO kunnen andere afspraken worden gemaakt voor lediging van de container, indien de ophaaldatum te lang op zich laat wachten en/of om misbruik van derden te voorkomen. Het restafval kan ook naar het overslagstation te Veurne, Albert I-laan 36 (058 31 40 37) of Ieper, Pilkemseweg 107 (057 20 01 94) worden gebracht van maandag tot vrijdag (8-16u30). Kostprijs: 185 euro/ton + btw.

Gft-afval

Al het groente-, fruit- en organisch keukenafval dient gedeponeerd te worden in de groene gft-container. Deze container kan je aanbieden voor lediging tijdens de reguliere ophaalrondes van gft. Consulteer hiervoor jouw afvalkalender. Met de IVVO kunnen andere afspraken worden gemaakt voor lediging van de container indien de ophaaldatum te lang op zich laat wachten en/of om misbruik van derden te voorkomen. Het gft-afval kan ook naar de gft-installatie te Ieper, Bargiestraat 6 (057 23 08 80) worden gebracht.

Inzamelmodaliteiten selectieve droge fracties

Wij vragen om zoveel mogelijk afval gescheiden in te zamelen.

Pmd

Al het pmd-afval (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons) dient ingezameld te worden in de blauwe pmd-zak. Indien deze correct wordt aangeboden, kan deze meegegeven worden tijdens de reguliere ophaalronde van pmd. Consulteer hiervoor jouw afvalkalender. Pmd-zakken met juiste inhoud kunnen ook worden aangeboden op het recyclagepark. Met de IVVO kunnen andere afspraken worden gemaakt voor ophaling van de pmd-zakken indien de ophaaldatum te lang op zich laat wachten en/of om misbruik van derden te voorkomen.

Papier

De papiercontainers kunnen in een aantal gemeenten geledigd worden via de reguliere ophaalronde. Consulteer hiervoor de IVVO Klantendienst. Papier-karton kan ook worden aangeboden op het recyclagepark. Met de IVVO kunnen andere afspraken worden gemaakt voor ophaling van het papier indien de ophaaldatum te lang op zich laat wachten en/of om misbruik van derden te voorkomen.