Vertrek naar het buitenland

Als je van plan bent om definitief naar het buitenland te verhuizen, dan moet je een aantal administratieve taken vervullen. Je wordt op deze manier afgeschreven naar het buitenland.

Doelgroep

Inwoners van de gemeente die zich in het buitenland definitief willen vestigen.

Procedure

De aangifte van vertrek en het uitschrijven uit het bevolkingsregister op de dienst burgerzaken doe je best zo dicht mogelijk bij de datum van vertrek.  Eens uitgeschreven is het niet meer mogelijk om nog officiële verrichtingen te doen. 

Eenmaal in het buitenland schrijf je je best in bij de ambassade of het consulaat van België.

Bedrag

Gratis

Nodig

  • jouw identiteitskaart
  • de pincode (om het adres op je identiteitskaart te wijzigen)

Uitzonderingen