Gedeeld verblijf minderjarige kinderen

Wanneer ouders niet meer samenwonen, worden minderjarigen ingeschreven op het adres van één van de ouders.  

Als je in Veurne woont en jouw kind is niet bij je ingeschreven, kan je een aanvraag voor gedeeld verblijf indienen.

Hiermee heeft jouw kind toch recht op (bepaalde) voordelen die normaal enkel gelden voor inwoners van Veurne.

Het gedeeld verblijf wordt niet vermeld op bevolkingsattesten en identiteitsdocumenten.

Procedure

je maakt hiervoor een afspraak op de dienst burgerzaken.

Neem een gerechtelijke beslissing of het gezamenlijk schriftelijk akkoord tussen de ouders mee naar het loket.

Als aan deze voorwaarde voldaan is, ontvang je een attest van registratie gedeeld verblijf.

Contactgegevens en openingsuren

Burgerzaken
Stadskantoor De Seylsteen
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
België