Verkavelingen - omgevingsvergunning voor verkaveling van gronden

Beschrijving

Wil je een grond splitsen om minstens 1 stuk te verkopen of te verhuren als bouwgrond? Dan heb je een vergunning nodig. Bel of mail de dienst bouwen om na te gaan of je voorstel in aanmerking komt. Voor gedetailleerde info maak je een afspraak.

Waarvoor heb je een verkavelingsvergunning nodig?

 • afsplitsen van 1 of meer stukken grond om te verkopen of verhuren als bouwgrond, eventueel met de aanleg van nieuwe wegen of een wijziging aan de weg (tracéwijziging, verbreding, opheffing)

Voor onderstaande werken geldt de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ook als omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen als ze in de voorwaarden van de omgevingsvergunning opgenomen zijn: 

 • reliëf van de bodem wijzigen 
 • ontbossen
 • constructies afbreken
 • vegetatie wijzigen (bv. bos, park, landbouwgrond ...)

Hoe aanvragen?

Deze vergunning kan je alleen online aanvragen. 

Wat gebeurt er met je aanvraag?

 1. We bekijken of het dossier volledig en ontvankelijk is
  Binnen de 30 dagen ontvang je een aangetekende brief met een antwoord:
  • aanvraag is onvolledig: de procedure wordt stopgezet
  • aanvraag is niet ontvankelijk: we sturen het dossier door naar de bevoegde overheid of de procedure wordt stopgezet
  • aanvraag is volledig: je krijgt een volledigheidsbewijs 
    
 2. Onderzoek van je dossier
  • ​​​​​​We vragen de nodige adviezen.
  • Als er een openbaar onderzoek nodig is, starten we dit op.
  • We geven stedenbouwkundig advies aan het schepencollege (in het stedenbouwkundig verslag).
    
 3. ​Het schepencollege neemt een beslissing

  De termijn hangt af van het type dossier. Meestal neemt het college een beslissing binnen 105 of 120 dagen na de datum van het volledigheidsbewijs. 

  Binnen 10 dagen versturen we een brief met de beslissing:

Wanneer mag je een verkavelingsvergunning uitvoeren?

 • Hang het document 'bekendmaking' aan de straatkant van het perceel. Doe dit ten laatste 10 dagen na ontvangst en gedurende 30 dagen.
 • Je mag beginnen met de werken 36 dagen nadat je de beslissing hebt uitgehangen, tenzij iemand beroep heeft aangetekend.
 • Bouw of verbouw je ook? Dan heb je ook een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig. 

Opgelet:

 • Een lot uit een verkaveling kan je pas verkopen of verhuren nadat je een 'attest verkoopbaar en bebouwbaar' hebt gekregen. 
 • Je moet een lot uit een verkaveling verkopen of verhuren voor meer dan 9 jaar.
 • Je moet de voorwaarden van de vergunning naleven.

Openingsuren en contact

Ruimtelijke Ordening, Wonen en Mobiliteit

Stadskantoor De Seylsteen
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
België
Tel. 058 33 55 57