Suikerfabriek

Beschrijving

Jarenlang was de suikerfabriek een begrip in Veurne. Sinds 1924 werd er suiker geproduceerd uit suikerbieten die door de boeren uit de streek werden aangeleverd. In deze periode ontstond het omvangrijke landschap bestaande uit rietmoeras en decantatiebekkens. In december 2005 werd de fabriek evenwel gesloten. 

Eind 2007 werd WVI eigenaar van de voormalige Suikerfabriek. De reconversie is een ambitieus hefboomproject waar ruimte komt voor wonen en ontspannen, natuur en werken. Concreet gaat het om

  • 18 hectare multifunctioneel gebied, met ongeveer 450 woningen, kleinhandel, een uitgestrekt stadspark, een recreatieve vijver, een woontoren en een levendig wijkplein
  • 15 hectare natuurpark 
  • 16 hectare nieuwe ruimte voor een kwalitatief en duurzaam bedrijventerrein

Wonen

De ontwikkerlaar van het grootschalige woonproject is ION uit Waregem. Als naam koos ze voor Suikerpark. Die naam geeft al meteen aan welke ingrijpende transformatie de Suikerfabriek-site te wachten staat: een deel van de vroegere industriële site wordt omgetoverd in een multifunctioneel stadsdeel. Het kloppend hart van de nieuwe site wordt het Suikerplein: een inspirerende ontmoetingsplaats met onder meer een incubator voor start-ups, een aantrekkelijke brasserie en verrassende kleinhandel, complementair aan de binnenstad. Suikerpark wordt maximaal verbonden met de stad en de haven van Veurne: een nieuwe fietsbrug over de Lovaart en een groene fiets- en wandelas maken het centrum bereikbaarder dan ooit.

Suikerpark wordt geen doorsnee woonontwikkeling. Iedere woning staat in directe relatie tot het park, dat zo ook een collectieve plek wordt. Er wordt bewust gekozen voor een groen karakter en daarnaast staan ook flexibiliteit, diversiteit en betaalbaarheid centraal. Zo is er in Suikerpark een plek voor iedere stijl en ieder budget: appartementen, rijhuizen, woningen met een atelier, dijkwoningen met zicht op de Suikerplas, huisvesting voor andersvaliden, penthouses met een uniek zicht over de oude binnenstad, co-housing & flexibele kantoorruimtes, praktijkruimtes voor vrije beroepen en verrassende winkel- en horecaruimtes.

Werken

WVI staat in voor de realisatie van het bedrijventerrein (16 ha). Momenteel wordt het regionaal bedrijventerrein bouwrijp gemaakt. In 2018 werd gestart met de aanleg van de infrastructuur, waarna verwacht wordt dat de bedrijfspercelen van de eerste fase eind 2019 bouwklaar zullen zijn. WVI streeft hierbij naar een hoge beeldkwaliteit waarbij bedrijven die er zich willen vestigen extra aandacht moeten besteden aan de omgevingsaanleg en de vormgeving van het bedrijfsgebouw.

Natuur

Een natuurontwikkelingsproject (15 ha) wordt in nauw overleg met Natuurpunt Westkust en de WVI ontwikkelt om het aanwezige natuurgebied met een grote intrinsieke landschappelijke en biologische waarde op te waarderen. Het natuurgebied is een aaneengesloten cluster van waterbekkens, dijken en moerasgebied en vormt de visuele overgang tussen het woonproject en het bedrijventerrein.

 

Meer info kan je terugvinden op

https://www.suikerfabriek.be/

https://www.suikerpark.be/

Openingsuren en contact

Ruimtelijke Ordening, Wonen en Mobiliteit

Stadskantoor De Seylsteen
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
België
Tel. 058 33 55 57