Omgevingsvergunning

Beschrijving

Een omgevingsvergunning is een toelating voor een vergunningplichtig project. Hiermee worden zowel stedenbouwkundige handelingen en verkaveling van gronden bedoeld, de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten als socio-economische machtigingen. De aanvragen worden ingediend op één loket, het omgevingsloket. (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

Afspraak maken

Wenst u een dossier in te dienen met de diensten? Maak hier een afspraak:

Inzake milieu

Inzake Ruimtelijke ordening

 

 

 

Aanvraag

digitaal:

Op de website van het omgevingsloket Vlaanderen http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/project-aanvragen  kun je uw aanvraag digitaal indienen.

Hoe werkt het?


Het Omgevingsloket werkt met een login op basis van je identiteitskaart. Om een aanvraag in te dienen, zal je dus moeten beschikken over een e-ID-kaartlezer of over een Token. Het is mogelijk om de eerste keer met je identiteitskaart in te loggen en je smartphone te koppelen aan je identiteitskaart. De volgende keer kan je dan inloggen via je smartphone. Het Omgevingsloket is een online portaal dat geen extra software vereist.

Bekijk vooraf de normenboeken
De stad raadt aan om vooraf de normenboeken door te nemen voor je aan de slag gaat met het samenstellen van je digitaal dossier. Een dergelijk dossier verschilt in bepaalde opzichten van een analoog dossier waardoor ook de voorbereiding enigszins anders zal verlopen.

De snelinvoer: Er bestaat evenwel ook een vereenvoudigde digitale snelinvoer om een dossier in te dienen. U kunt het stappenplan hiervoor onderaan deze pagina terug vinden. Om op deze snelinvoer te komen surft u naar www.omgevingsloket.be en gebruikt u de zoekfunctie om "snelinvoer" op te zoeken. Overloop het stappenplan onderaan deze pagina en dien uw dossier zelf in! 

Op volgende webpagina krijt u op een heldere manier uitleg omtrent het indienen van kleine werken op en rond de woning. Bij vragen kunt u ook terecht bij de dienst ruimtelijke ordening.

 

Vergunningsplicht

 

Waarvoor heb ik nu juist een vergunning nodig? Zie hiervoor volgende webpagina waarop u piekfijn terugvind voor welke handelingen een verugnning nodig is. concreet gaat het over:

 • Stedenbouwkundige handelingen: bouwen, verbouwen, kappen bomen, wijzigen aantal woongelegenheden, wijzigen bestemming, etc.
 • Het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten: Een omgevingsvergunning is vereist voor: nieuwe exploitaties van klasse 1 en 2 (voor klasse 3 volstaat een melding) of veranderen van de exploitatie van een IIOA van klasse 1 of 2.  

 • Kleinhandelsactiviteiten: kleinhandelsactiviteiten met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m2

 • Vegetatiewijzigingen

 • Verkavelen en bijstellen van verkavelingen

Wat gebeurt er met je aanvraag?

 1. We bekijken of het dossier volledig en ontvankelijk is
  Binnen de 30 dagen ontvang je een aangetekende brief met een antwoord:
  • aanvraag is onvolledig: de procedure wordt stopgezet
  • aanvraag is niet ontvankelijk: we sturen het dossier door naar de bevoegde overheid of de procedure wordt stopgezet
  • aanvraag is volledig: je krijgt een volledigheidsbewijs 
    
 2. Onderzoek van je dossier
  • ​​​​​​We vragen de nodige adviezen.
  • Als er een openbaar onderzoek nodig is, starten we dit op.
  • We geven stedenbouwkundig advies aan het schepencollege (in het stedenbouwkundig verslag).
    
 3. ​Het schepencollege neemt een beslissing

  De termijn hangt af van het type dossier. Meestal neemt het college een beslissing binnen 60, 105 of 120 dagen na de datum van het volledigheidsbewijs. 

  Binnen 10 dagen versturen we een brief met de beslissing:

Kostprijs

De kostprijs van een aanvraag variërt van dossier per dossier en is afhankelijk van de organisatie van een openbaar onderzoek, het aantal te versturen brieven, etc. Zie hiervoor het belastingreglement voor aanvragen van een omgevingsvergunning.

 

Wet- en regelgeving

OMV

Openingsuren en contact

Ruimtelijke Ordening, Wonen en Mobiliteit

Stadskantoor De Seylsteen
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
België
Tel. 058 33 55 57