Notariële inlichtingen

Beschrijving

Bij de verkoop van een onroerend goed dient de verkoper, volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art.5.2.5 en volgende artikels), te voldoen aan de informatieplicht. Deze informatie bestaat uit 3 attesten: een uittreksel van het vergunningenregister, een uittreksel van het plannenregister en een document stedenbouwkundige inlichtingen.

Bij een digitale aanvraag wordt alle informatie gebundeld in één attest. Het digitaal attest vermeldt zoveel mogelijk informatie uit de beschikbare databanken. Na eindcontrole wordt het attest digitaal verstuurd naar de aanvrager. De afgeleverde attesten worden automatisch gearchiveerd op een server, toegankelijk voor zowel de aanvrager als de verstrekker.

Dit heeft voor u, als aanvrager van stedenbouwkundige inlichtingen heel wat voordelen:

  • u kan 24u/24u een aanvraag indienen en registreren
  • uw aanvraag zit meteen in het uniforme systeem van de gemeente
  • u kan de status van je aanvraag opvolgen
  • u kan steeds de historiek van uw aanvraag raadplegen
  • een aanvraag kan worden ingediend door elke medewerker in naam van het kantoor

Vooraleer gebruik te kunnen maken van dit e-loket zijn er een aantal stappen die u (eenmalig) moet doorlopen:

  1. Aanvraag toegang notaris
  2. Aanvraag notarisattest
  3. Persoonlijk pagina

Bedrag

Het bedrag per stedenbouwkundig uittreksel bedraagt 50 euro per inlichtingenfiche.

Openingsuren en contact

Ruimtelijke Ordening, Wonen en Mobiliteit

Stadskantoor De Seylsteen
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
België
Tel. 058 33 55 57