EPC aanvragen

ELFPO

Woon je in een dorp en plan je een grondige renovatie? Laat gratis een EPC opmaken 
van jouw woning. Veel eigenaars die willen renoveren beschikken niet over een (recent) EPC en hebben dus geen zicht op de energie-efficiëntie van hun woning. Ook is het voor veel bouwheren moeilijk in te schatten welke impact bepaalde renovaties zullen hebben op het EPC of welke renovaties je moet uitvoeren voor het behalen van een hoger EPC-label. Daarom willen we als stadsbestuur het start EPC in functie van het verkrijgen van de EPC labelpremie gratis ter beschikking stellen. Op deze manier wil Stad Veurne ambitieuze renovaties ondersteunen en inwoners helpen bij het verkrijgen van Vlaamse premies. We stellen 10 gratis EPC’s ter beschikking. First come, first serve!

Voorwaarden

Aanbod enkel voor woningen gelegen in de dorpen van Veurne.

  • Voor eigenaars die een grondige renovatie plannen (minstens 3 energie-investeringen).
  • Voor eigenaars die niet beschikken over een recent EPC  (ouder dan 01/01/2019).
  • De aanvrager werkt mee aan de evaluatie van deze maatregel.

Deze oproep kadert in het Europees project Energieke dorpen (www.wijzijnenergiek.be).

 

 
  • 1 Begin
  • 2 Voltooid