Kinderopvang Benjamien zomer 2020

Inschrijven eerste week juli

De vakantieopvang start op woensdag 1 juli, wat betekent dat de contactbubbels in deze eerste opvangweek normaalgezien vermengd worden met die van de schoolbubbels. Om het risico op eventuele besmettingen te vermijden, zullen de kinderen op 1, 2 en 3 juli uitzonderlijk worden ingedeeld in contactbubbels op basis van hun leeftijd en school.

 • De lagerschoolkinderen worden op deze drie dagen opgevangen in speelpleinwerking Briekeljong.
 • De kleuters zullen terecht kunnen in buitenschoolse kinderopvang Benjamien en dit in de locaties Veurne en Bulskamp.

Voor de opvang op 1, 2 en 3 juli betaal je voor alle kinderen het tarief van de buitenschoolse kinderopvang. Enkel kinderen die zijn ingeschreven in een Veurnse school kunnen op 1, 2 en 3 juli terecht in de vakantie-opvang.

Je kan je kind(eren) vanaf 15 juni om 14 uur inschrijven via www.veurne.be/opvang-eersteweek.

Onze opvangbubbels tijdens de zomer (vanaf 6 juli)

De opvang wordt georganiseerd in verschillende contactbubbels:

 • Bubbel Bulskamp (28/week): voor de deelgemeentes
 • Bubbel blauw   (42/ week): locatie Veurne
 • Bubbel oranje (42/ week): locatie Veurne

Vanuit de regelgeving werd beslist dat de buitenschoolse kinderopvang deze zomer ook met contactbubbels moet werken.  Een bubbel mag per week maximum 50 dezelfde personen bevatten.  Daardoor zijn we genoodzaakt als opvang onze inschrijvingen per week te laten verlopen, zodat we die bubbels niet overschrijden.

Welke gevolgen heeft dit voor jullie als ouder? 

 • Als ouder kan je jouw kind enkel inschrijven per week, losse dagen zullen niet mogelijk zijn gezien we vermoeden dat de vraag groter zal zijn dan het aanbod.
 • Er zal een forfait weekbedrag aangerekend worden (1e kind €40,- vanaf 2e kind €35,-)

Verschil voor jouw kind?

 • Elk kind zit gedurende de ganse week in dezelfde contactbubbel
 • De kinderen zitten in gemende leeftijdsgroepen

Hoe en wanneer inschrijven

Inschrijven gebeurt via de link van Tjek. Iedere ouder ontvangt een mail met de link voor de eerste 4 weken (maand juli), met de code die nodig is om in te loggen. 

Juli

Inschrijven: 15 juni tot en met 21 juni (20u)

Verwerking + bevestiging : maandag 22 juni 

Alle plaatsen worden binnen de contactbubbels verdeeld via de voorrangsregels. 

Augustus

Inschrijven: 15 juli tot en met 21 juli (20u)

Verwerking +bevestiging: woensdag 22 juli

De opvang is deze zomer gesloten:

 • Zaterdag 4 – 11 – 18 – 25 juli en 1 – 8 – 15 augustus

 • Maandag 20 juli
 • Dinsdag 21 juli
 • Maandag 27 juli

Heb je als ouder nog vragen, contacteer ons via mail: kinderopvang@veurne.be