Vast Bureau (OCMW)

Het Vast Bureau bereidt de beraadslagingen en besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) voor en voert deze besluiten uit.