Managementteam

Het managementteam verstrekt adviezen aan het College van Burgemeester en Schepenen, Vast Bureau en de gemeente- en OCMW-raad over beleidsplanning, personeelsorganisatie, organisatiemanagement ...

Het managementteam bestaat uit de:

  • Algemeen Directeur: Joke Jonckheere
  • Financieel Directeur: Kris Degraeve
  • Beleidsmedewerker Grondgebiedszaken: ingenieur Benny Vandromme
  • Beleidsmedewerker Leefomgeving: omgevingsambtenaar Thomas Goethals
  • Beleidsmedewerker Organisatieondersteuning: jurist Birgit Craeye
  • Beleidsmedewerker Leven en Welzijn: Peter Debeir
  • Beleidsmedewerker Vrije Tijd: bibliothecaris Karlien Brysbaert
  • ICT-manager: Didier Boydens

De beleidsmedewerkers coördineren als afdelingshoofd de werking van de diverse diensten die onder hun afdeling ressorteren.