Intergemeentelijke samenwerking

Volgens het decreet lokaal bestuur kunnen 2 of meer gemeenten samenwerkingsverbanden tot stand brengen (met of zonder rechtspersoonlijkheid, met of zonder beheersoverdracht), met het oog op de gemeenschappelijke behartiging van doelstellingen van gemeentelijk belang. Dit kunnen samenwerkingsverbanden zijn zonder rechtspersoonlijkheid of met rechtspersoonlijkheid (zoals een projectvereniging, dienstverlenende vereniging of opdrachthoudende vereniging).

Gemeenten kunnen verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk 'oprichten', erin 'deelnemen' of zich erin laten 'vertegenwoordigen' als deze niet belast worden met de verwezenlijking van welbepaalde taken van gemeentelijk belang.

Ook de Stad Veurne is aangesloten bij diverse samenwerkingsverbanden, verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk. Daarnaast kan de Stad Veurne ook extern verzelfstandigde agentschappen (EVA's) oprichten.

Secretarie
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
België
058 33 55 00