Huishoudelijk reglement en deontologische code

Op 28 januari 2019 werd het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de OCMW-raad vastgesteld. Deze werd bekend gemaakt door de burgemeester/ voorzitter van het vast bureau op 30 januari 2019.

De deontologische code van de raadsleden is het geheel van beginselen, gedragsregels en gebruiken die de raadsleden als leidraad nemen bij hun dienstverlening aan de bevolking en om belangenvermenging te vermijden. De deontologische code werd door de gemeenteraad en de OCMW-raad vastgesteld op 28 januari 2019. Deze werd bekend gemaakt door de burgemeester/ voorzitter van het vast bureau op 30 januari 2019.

U kan beide reglementen hieronder bekijken.

Secretarie
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
België
058 33 55 00