Financieel directeur

Kris Degraeve

De financieel directeur staat in, in overleg met het managementteam, voor het voorontwerp van de financiële nota van het jaarlijks budget en het meerjarenplan van de Stad Veurne.

Hij is eindverantwoordelijke voor het voeren van de boekhouding (inclusief het opstellen van de jaarrekeningen en financiële analyse). Hij verzorgt tevens de financiële beleidsvoorbereiding, het thesaurie- en debiteurenbeheer en de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van financiële beslissingen (visum). Deze taken vervult hij in nauwe samenwerking met de dienst financiën.

Kris Degraeve

Contactgegevens en openingsuren

Financiële Dienst
Stadskantoor De Seylsteen
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
België
058 33 55 23