College van Burgemeester en Schepenen (CBS)

Het College van Burgemeester en Schepenen zorgt voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het staat in voor de voorbereiding van de dossiers van de Gemeenteraad, het uitvoeren van deze beslissingen, het dagelijks beheer van de gemeente en haar eigendommen, het toezicht op de gemeentewerken en het gemeentepersoneel.