Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (OCMW)

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst telt 6 leden en een voorzitter.

De OCMW-raadsleden verkozen Guido Hoste als voorzitter voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. De andere leden zijn:

  • Benteyn Annick
  • Goudeseune Bart
  • Vanholme Lutgarde
  • Mieke Goens
  • Nele Bossant
  • Marijke Hauspie

De taken van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zijn:

  • beslissen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie;
  • bekrachtigen van de beslissingen van de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst komt maandelijks bijeen.

Contactgegevens en openingsuren

Sociale Dienst
Heldenplein 2
8630 Veurne
België
08:30 - 11:30
Op afspraak
09:00 - 11:30
DiVers
14:30 - 15:30
DiVers
08:30 - 11:30
Op afspraak
09:00 - 11:30
DiVers
08:30 - 11:30
Op afspraak
09:00 - 11:30
DiVers
14:30 - 15:30
DiVers
08:30 - 11:30
Op afspraak
09:00 - 11:30
DiVers
08:30 - 11:30
Op afspraak
09:00 - 11:30
DiVers
Gesloten
Gesloten