Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

De oprichtingsstatuten van het autonoom gemeentebedrijf Veurne werden in de gemeenteraad van 24 oktober 2005 goedgekeurd en gewijzigd op 27 juni 2016.