Algemeen directeur

Joke Jonckheere
Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne
Mail: joke.jonckheere@veurne.be 

De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de diensten van de Stad Veurne.

Zij staat aan het hoofd van het OCMW- en gemeentepersoneel en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. Zij staat in voor de werking van de gemeentelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid en doet dit in overleg met het managementteam.

Zij bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad, de gemeenteraadscommissies, het college van burgemeester en schepenen, de burgemeester, OCMW-raad en Vast Bureau worden voorgelegd. Zij woont deze vergaderingen ook bij.

Algemeen directeur