Subsidie renovatie handelspanden

Beschrijving

Mooie winkels en horecazaken maken de straat nog aantrekkelijker. Daarom geven Stad Veurne en het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen een toelage voor renovatie van handelspanden, zodat het starten van een kleinhandelszaak wordt aangemoedigd en de leegstand wordt beperkt.
De premie kan ofwel door de eigenaar ofwel door de uitbater worden aangevraagd bij de dienst voor lokale economie. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, mogen de werken niet aanvangen voor de samenwerkingsovereenkomst ondertekend is.

De subsidie betreft enkel handelspanden:

  • die gelegen zijn in het kernwinkelgebied van de stad Veurne, bestaande uit de Grote Markt, de Ooststraat, de Appelmarkt, de Zuidstraat tot aan de rotonde met de Lindendreef, de Noordstraat tot aan de Smissestraat, de Statiestraat en de Statieplaats,
  • die een kleinere netto winkelvloeroppervlakte dan 700 m² hebben,
  • die als zodanig stedenbouwkundig vergund zijn,
  • die in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften,
  • die indien vereist over een sociaaleconomische vergunning beschikken,
  • die conform zijn met alle wettelijke verplichtingen voor de uitoefening van de handelszaak,
  • waar momenteel een handelszaak is gevestigd of die momenteel leegstaan maar een nieuwe invulling door een handelszaak wordt voorzien.

Het handelspand moet ten minste 5 jaar na uitkering van de subsidie zonder onderbreking (van meer dan 3 maanden) een handelszaak herbergen, tenzij er sprake is van overmacht.

Wil je weten welke werken in aanmerking komen? Neem dan een kijkje in het reglement.pdf bestandreglement-inzake-renovatie-van-handelspandenden-gecordineerde-versie-gr-2017-10-23.pdf (112 kB).

pdf bestandaanvraag-renovatiepremie-handelspanden (1).pdf (164 kB)

Renovatie Handelspanden

Openingsuren en contact

Lokale Economie

Stadskantoor De Seylsteen
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
België
Tel. 058 33 55 58