Belastingen en retributies

Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeenteoverheid in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.

De gemeenteraad stelde de belasting- en retributiereglementen voor 2020-2025 op 2 december 2019 vast. De burgemeester maakte deze reglementen bekend op de website op 11 december 2019. Tegen deze besluiten kan een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid via https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer.