Meerjarenplan stad, OCMW en AGB

Beschrijving

Het meerjarenplan 2020-2025 van stad en OCMW is vanaf 2020 een geïntegreerd meerjarenplan waarbij zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad elk hun eigen bevoegdheid behouden voor vaststelling van hun gedeelte. Na beide vaststellingen keurt de gemeenteraad het gedeelte OCMW goed waardoor het meerjarenplan definitief is vastgesteld. Naast een gezamelijke strategische nota (doelstellingen, actieplannen en acties) bevat het nieuwe MJP 2020-2025 in z'n financiële nota ook enkele geconsolideerde schema's van stad en OCMW samen zodat een globaal financieel beeld wordt verkregen van beide besturen.

Het meerjarenplan 2020-2025 van AGB wordt door de raad van bestuur goedgekeurd. Het is niet geïntegreed met het meerjarenplan van stad en OCMW.

In de toelichting bij het meerjarenplan worden verschillende items behandeld die meer gedetailleerde info verschaffen.

Daarnaast wordt er ook bijkomende documentatie ter beschikking gesteld, dit bevat volgende elementen :

1. de omgevingsanalyse
2. een overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en bijhorende ramingen
3. een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (nvt voor AGB Veurne)
4. een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
5. een overzicht van de verbonden entiteiten (waarvoor het bestuur de verplichting heeft om tussen te komen in de verliezen) (nvt voor AGB Veurne)
6. een overzicht van de personeelsinzet (nvt voor AGB Veurne)
7. een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belasting (nvt voor AGB Veurne)
8. een overzicht van de jaarbudgetrekeningen

STAD EN OCMW VEURNE:

 

(Bekendgemaakt op de website op 17/12/2020)

(Bekendgemaakt op de website op 05/12/2019)

 

AGB VEURNE:

(Bekendgemaakt op de website op 17/12/2020)

(Bekendgemaakt op de website op 09/06/2020)

 

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025

Openingsuren en contact

Financiële Dienst

Stadskantoor De Seylsteen
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
België
Tel. 058 33 55 23