Gemeentewegenregister

Sinds 1 september 2019 is het Decreet houdende de gemeentewegen van kracht. Elke gemeente moet een gemeentewegenregister opmaken en bijhouden. Dit register vervangt de Atlas der buurtwegen, en bevat:

  • de administratieve en gerechtelijke beslissingen over de huidige en toekomstige rooilijnen en rooilijnplannen voor gemeentewegen;
  • de administratieve en gerechtelijke beslissingen over de aanleg, de wijziging, de verplaatsing of de opheffing van gemeentewegen, met inbegrip van de algemene rooiplannen, de rooilijnplannen en de plannen voor de begrenzing van de buurtwegen in de zin van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen.

 

Het gemeentewegenregister is een informatief gegevensbestand en heeft geen juridische waarde.

De opmaak van het gemeentewegenregister van Veurne is lopende.

In afwachting van de nodige uitvoeringsbesluiten door de bevoegde minister, zal stad Veurne op deze locatie alle gemeentelijke en gerechtelijke beslissingen publiceren die dateren van na 1 september 2019.

Voor alle beslissingen van vóór 1 september 2019 verwijzen wij (voorlopig) naar het provinciaal loket van de Atlas der Buurtwegen.