Definitieve vaststelling gemeentelijk rooilijn- en afbakeningsplan inzake wijziging rooilijn in deel Proostdijkstraat

 

pdf bestand211213_GR Definitieve vaststelling inzake wijziging rooilijn in een deel van de Proostdijk Uittreksel (ondertekend).pdf (404 kB)

pdf bestand211213_GR Wijziging rooilijnplan BIJLAGE definitief.pdf (595 kB)

De gemeenteraad heeft op 13/12/2021 het gemeentelijk rooilijn- en afbakeningsplan, opgemaakt op 8/7/2021 door landmeter-expert Philip Derck, inzake wijziging rooilijn in een deel van Proostdijkstraat ingevolge verkoop perceel grond Proostdijkstraat bestemd om te voegen bij de woning met grond, G. Hobélaan 78, definitief vastgesteld.

De gemeenteraad ging akkoord om de rooilijn te wijzigen in een deel van de Proostdijkstraat ingevolge verkoop perceel grond Proostdijkstraat bestemd om te voegen bij de woning met grond, G. Hobélaan 78, zoals aangeduid op het in artikel 1 vermeld rooilijn- en afbakeningsplan.

Deze beslissing werd op 15/12/2021 gepubliceerd overeenkomstig het Decreet houdende de gemeentewegen van 3/5/2019, en op 27/1/2022 in het Belgisch Staatsblad.

 

 

Contactgegevens en openingsuren

Organisatieondersteuning
Stadskantoor De Seylsteen
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
België
08:30 - 12:00
13:00 - 16:00
08:30 - 12:00
13:00 - 16:00
08:30 - 12:00
13:00 - 16:00
08:30 - 12:00
13:00 - 16:00
08:30 - 12:00
13:00 - 16:00
Het Onthaal is gesloten. Je kan terecht bij de bibliotheek.
Gesloten
Gesloten