Besluitenlijst (VB)

Het Vast Bureau vergadert in principe wekelijks. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Het Vast Bureau neemt beslissingen als een collegiale entiteit en is dan ook in zijn geheel verantwoordelijk voor de genomen beslissingen. De leden van het Vast Bureau worden verkozen door de OCMW-raad.

De lijst van de besluiten van de meest recente vergaderingen vind je hieronder. Wil je meer verslagen raadplegen, contacteer de dienst secretarie en communicatie. Tegen deze besluiten kan een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid (meer info hierover vind je op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer).

Sinds 1/06/2021 kan je de besluitenlijst raadplegen via: https://lblod.veurne.be/LBLODWeb/Home/Overzicht.