Besluitenlijst (politieraad PZ Spoorkin)

Conform de wet op de geïntegreerde politie worden de agenda en de besluitenlijst van de politieraad van de politiezone Spoorkin bekend gemaakt op de website.

 

Orgaan Datum bekendmaking Datum besluit Titel
PR 16/1/2020 7/1/2020 pdf bestand20200107_Lijst beknopte besluiten PR.pdf (271 kB)
PR 16/3/2020 13/3/2020

pdf bestandAgenda politieraad op 24 maart 2020.pdf (257 kB)

Werd geannuleerd op 18/3/2020

PR 4/5/2020 28/4/2020 pdf bestandDagorde politieraad op 12 mei 2020.pdf (148 kB)
PR 13/5/2020   pdf bestandBekendmaking jaarrekening 2019 van Politiezone Spoorkin.pdf (10 kB)
PR 27/5/2020 12/5/2020 pdf bestand200512_lijst beknopte besluiten politieraad.pdf (273 kB)
PR 8/9/2020 15/9/2020 pdf bestand20200915_Agenda politieraad.pdf (258 kB)
PR 28/9/2020 15/9/2020 pdf bestand20200915_lijst beknopte besluiten politieraad.pdf (409 kB)
PR 1/10/2020 14/10/2020 pdf bestand20201014_Agenda politieraad.pdf (251 kB)
PR 13/11/2020 14/10/2020 pdf bestand20201014_lijst beknopte besluiten politieraad.pdf (262 kB)
PR 27/11/2020 26/11/2020 pdf bestand20201208_Agenda politieraad op 8 december 2020.pdf (255 kB)
PR 9/12/2020   pdf bestandbekendmaking begroting 2021.pdf (10 kB)
PR 29/12/2020 8/12/2020 pdf bestand20201208_lijst beknopte besluiten.pdf (265 kB)
PR 1/02/2021 9/02/2021 pdf bestand20210209_Agenda politieraad 9 febr.pdf (154 kB)
PR 9/3/2021 9/2/2021 pdf bestand20210209_lijst beknopte besluiten politieraad.pdf (278 kB)
PR 12/4/2021 20/4/2021 pdf bestand20210420_Politieraad 20 april 2021.pdf (255 kB)
PR 21/4/2021 20/4/2021 pdf bestandJaarrekening 2020.pdf (10 kB)
PR 10/5/2021 20/4/2021 pdf bestand20210420_lijst beknopte besluiten PR.pdf (269 kB)
PR 21/6/2021 29/6/2021 pdf bestand210629_Agenda politieraad 29 juni 2021.pdf (254 kB)
PR 17/8/2021 29/6/2021 pdf bestand20210629_lijst beknopte besluiten politieraad 29 juni 2021.pdf (301 kB)
PR 13/9/2021   pdf bestand20210921_Agenda politieraad.pdf (257 kB)
PR 10/11/2021 21/9/2021 pdf bestand20210921_lijst beknopte besluiten politieraad.pdf (263 kB)
PR 22/11/2021 30/11/2021 pdf bestand20211130_Agenda politieraad.pdf (259 kB)
  3/12/2021 2/12/2021

Bekendmaking budget 2022 van PZ Spoorkin:

pdf bestandBekendmaking Budget 2022 PZ Spoorkin.pdf (184 kB)

PR 14/12/2021 30/11/2021 pdf bestand20211130_lijst beknopte besluiten PR.pdf (273 kB)
PR 25/3/2022 29/3/2022 pdf bestand20220329_Agenda politieraad.pdf (256 kB)
PR 25/4/2022 29/3/2022 pdf bestand20220329_lijst beknopte besluiten politieraad.pdf (268 kB)
PR 20/05/2022 31/05/2022 pdf bestand20220531_Aanplakking vergadering.pdf (261 kB)
PR 1/6/2022   pdf bestandbekendmaking jaarrekening 2021.pdf (8 kB)