Burgemeester

Peter Roose (Veurne Plus) is burgemeester van Veurne, alsook de voorzitter van het Vast Bureau.

Locatie: Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne
Tel. 058 33 55 02
Mail: burgemeester@veurne.be

Functies

  • Algemeen Beleid
  • Burgerlijke Stand
  • Erediensten
  • Veiligheid
  • Personeel
  • ICT
  • Klimaatbeleid

Naast zijn bevoegdheden voor de uitvoering van de politiewetgeving voor de bestuurlijke politie op het grondgebied Veurne, is de burgemeester bevoegd voor de uitvoering van de wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen.

Sinds 1/06/2021 kan je de besluitenlijst van de burgemeester en de voorzitter van het vast bureau raadplegen via: https://lblod.veurne.be/LBLODWeb/Home/Overzicht.

Wil je meer verslagen raadplegen, contacteer de dienst secretarie en communicatie. Tegen deze besluiten kan een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid (meer info hierover vind je op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer).

Burgemeester/ Voorzitter van het vast bureau