Bekendmaking agenda, besluitenlijst en reglementen (RMW)

Sinds 1/06/2021 kan je de documenten raadplegen via: https://lblod.veurne.be/LBLODWeb/Home/Overzicht.

Je kan volgende documenten van de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) raadplegen, per zitting:

  • Agenda 
  • Notulen (openbaar gedeelte)
  • Besluitenlijst (openbaar gedeelte)
  • Zittingsverslag (openbaar gedeelte)

Ook de genomen reglementen worden afzonderlijk gepubliceerd en bekend gemaakt.

De vergaderingen vinden bij voorkeur op de 4de maandag van de maand plaats. Behoudens in dringende gevallen vergadert de raad niet tussen 11 juli en 15 augustus.

Wil je meer verslagen raadplegen, contacteer de dienst secretarie en communicatie. Tegen deze besluiten kan een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid (meer info hierover vind je op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer).