MiNaraad

De Veurnse milieuraad is een adviesraad met als doel:

  • in algemene zin te streven naar een open milieu- en natuurbeleid ten goede van de Veurnse bevolking
  • adviseren van het stadsbestuur over het gemeentelijke milieu- en natuurbeleid, hetzij op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad, hetzij op eigen initiatief;
  • vervullen van een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake problemen omtrent leefmilieu en klimaat.

Samenstelling

Voorzitter: Peter De Coninck

Penningmeester: Noël Leeman

Leden: Benny Devriendt, Roland Cauwelier, Hilde Nottebaere, Rika Driessens, Cecile Hoste, Jozef Desaever, Marnik Nouwynck, Johan Boonaert, Boudewijn Meesschaert, Isabelle Bertozzi, Bennet Hellebuck

Plaatsvervangers: Pol Debaenst, Josiane Vancayzeele Josiane, Nathalie Decoussemaker

Secretariaat: Dienst Leefomgeving, Sint-Denisplaats 16, 058 33 55 53, minaraad@veurne.be.