Landbouwraad

De landbouwraad behandelt alle kwesties op plaatselijk vlak die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, de landbouw aanbelangen.

De raad heeft de bevoegdheid, hetzij op uitdrukkelijke vraag van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad, hetzij op eigen initiatief adviezen uit te brengen over de belangen van de land- en tuinbouwsector te Veurne. Ze kan duurzame oplossingen suggereren voor de problemen die zich in de land- en tuinbouwsector te Veurne stellen.

Samenstelling

Geert Louwagie en Johan Melis (Boerenbond), Rik Vanhee (Koninklijke Landbouwcomice), Didier Pattou (Westkustpolder), Petra Pollet (Agra), Sabina Vandermeersch en Lieve Degroote (VABS), Christophe Vanraes, Pieter Hauspie, Gauthier Debaenst, Pascal Inghels, Lies Demolder, Chris Dequeecker, Bart Sys, Hendrik Patfoort, Klaas Hauspie, Katrien Verfaillie, Els Nuttens, Nancy Logghe en Ward Dewicke.

Secretariaat: Dienst lokale economie, Sint-Denisplaats 16, 058 33 55 58, stephanie.thybaert@veurne.be.

Contactgegevens en openingsuren

Lokale Economie
Stadskantoor De Seylsteen
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
België