Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)

Deze commissie geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen over (voor)ontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige aanvragen.

In overeenstemming met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening moet elke gemeente met meer dan 10.000 inwoners een gemeentelijke adviescommissie samenstellen inzake ruimtelijke ordening. Het Stadsbestuur moet na de installatie van de nieuwe gemeenteraad een nieuwe commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) benoemen.

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening geeft advies, opmerkingen of voorstellen over aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het College van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad. Minstens 1/4 van de leden, waaronder de voorzitter, van deze gemeentelijke adviescommissie moeten deskundigen inzake ruimtelijke ordening zijn. De overige leden zijn vertegenwoordigers van de belangrijkste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente.

De Gemeenteraad heeft op 18 februari 2019 de kwalitatieve samenstelling van de nieuwe GECORO goedgekeurd en beslist een oproep te organiseren zowel naar maatschappelijke geledingen als deskundigen toe. Het Stadsbestuur streeft een zo ruim mogelijk maatschappelijk draagvlak na bij de samenstelling van de GECORO.

De maatschappelijke geledingen betreffen;

 • Milieu- en natuurverenigingen: 1 vertegenwoordiger
 • Werkgeversorganisaties en handelaars: 2 vertegenwoordigers
 • Werknemersorganisaties: 2 vertegenwoordiger
 • Land- en tuinbouw: 1 vertegenwoordiger
 • Projectontwikkelaars & makelaars: 1 vertegenwoordiger

 Voor elke van de maatschappelijke geledingen wordt ook een plaatsvervanger aangeduid.

Samenstelling Gecoro

Voorzitter: John Vanhoucke
Secretaris: Thomas Goethals, Sint-Denisplaats 16, 058 33 55 55, thomas.goethals@veurne.be

Deskundigen:

 • Lien Debeer met Johan Termote als plaatsvervanger
 • Jan Declerck met Klaas Desaever als plaatsvervanger
 • Piet Amery met Janis Fillieuxals plaatsvervanger

Vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen:

Werkgevers en handelaars

 • Peter Deconinck met Johan Vanmarcke als plaatsvervanger
 • Charlotte Himpe met Geertrui Decrock als plaatsvervanger

Werknemers

 • Rombouts Nancy met Platteeuw Alex als plaatsvervanger
 • Nina Demarcke met Peter Debaenst als plaatsvervange

Projectontwikkelaars en makelaars

 • Thierry Moerman met Bernard Joye als plaatsvervanger

Land- en tuinbouw

 • Jan Deeren met Veronique Hubrecht als plaatsvervanger

Natuur- of milieuvereniging

 • Freddy Verslype met Roland Cauwelier als plaatsvervanger

Vertegenwoordigers politieke fracties:

 • Voor Veurne Plus: Pascal Sticker
 • Voor CD&V: Anne Dequidt
 • Voor !nspraak: Jochem Boedts
 • Voor N-VA: Pascalle Vanderbeke