Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (OCMW)

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst telt 6 leden en een voorzitter.

De OCMW-raadsleden verkozen Guido Hoste als voorzitter voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. De andere leden zijn:

  • Benteyn Annick
  • Goudeseune Bart
  • Vanholme Lutgarde
  • Mieke Goens
  • Nele Bossant
  • Marijke Hauspie

De taken van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zijn:

  • beslissen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie;
  • bekrachtigen van de beslissingen van de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst komt maandelijks bijeen.

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst heeft een huishoudelijk reglement en een deontologische code.

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst volgt de deontologische code van de gemeenteraad en de OCMW-raad vastgesteld op 28 januari 2019. Deze werd bekend gemaakt door de burgemeester/ voorzitter van het vast bureau op 30 januari 2019.

Contactgegevens en openingsuren

Sociale Dienst
Heldenplein 2
8630 Veurne
België
Gesloten
08:30 - 11:30
Op afspraak
09:00 - 11:30
DiVers
14:30 - 15:30
DiVers
08:30 - 11:30
Op afspraak
09:00 - 11:30
DiVers
08:30 - 11:30
Op afspraak
09:00 - 11:30
DiVers
14:30 - 15:30
DiVers
08:30 - 11:30
Op afspraak
09:00 - 11:30
DiVers
08:30 - 11:30
Op afspraak
09:00 - 11:30
DiVers
Gesloten