Alle openbare verlichting wordt LED

  • 4 juni 2019

De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet om tegen 2030 alle openbare verlichting in Veurne te voorzien van LED-lampen. Hiermee zullen het verbruik en de factuur stevig zakken. 

Het huidige lichtpark bestaat uit 2.380 armaturen op het grondgebied en verbruikt op jaarbasis 916 MWh. Eind vorig jaar waren er slechts 66 armaturen uitgerust met dimbare LED-lampen.

De totale kostprijs voor het vervangen van alle palen en armaturen door dimbare LED-exemplaren wordt geraamd op 2.383.942 euro (exclusief de monumentale verlichting). Deze kosten zullen geprefinancierd worden door de distributienetbeheerder en over een periode van respectievelijk 15 en 33 jaar afgetopt worden van het jaarlijks dividend dat de stad ontvangt op de distributieactiviteiten van Gaselwest.

Binnenkort zal aan de gemeenteraad een masterplan voorgelegd worden dat het lichtregime per type straat zal vastleggen. De stad kiest voor dimbare LED-lampen, waardoor de lichtintensiteit vanaf middernacht nog verder kan teruggeschroefd worden, zonder dat de straat volledig in het donker zal gezet worden.

Er is de ambitie om de resterende 2.314 armaturen en palen allemaal tegen 2030 te vervangen, waardoor op het energieverbruik minstens 45 tot 65 % kan bespaard worden. De globale elektriciteitsfactuur bedroeg vorig jaar 264.736,26 euro. Bovendien kan het elektriciteitsverbruik minstens gehalveerd worden door het inzetten van LED-lampen wat goed is voor het klimaat. Heel wat van de huidige armaturen zullen de komende jaren ook niet meer beschikbaar zijn in stock.