Afschrift van overlijdensakte

Beschrijving

Een afschrift van een overlijdensakte is een kopie van de akte uit de registers. De akte vermeldt o.a. de naam, de voornamen, geboortedatum, burgerlijke staat en de plaats en datum van overlijden.

Internationaal (meertalig) uittreksel?

Ook een internationaal (meertalig) uittreksel van een overlijdensakte kan je aanvragen via het e-loket.

vraag hier je internationaal uittreksel aan

Doelgroep

De volgende personen kunnen een afschrift krijgen:

  • de overlevende echtgenoot/echtgenoten
  • de openbare overheden
  • de wettelijk vertegenwoordiger van de overledene
  • de bloedverwanten in opgaande en dalende lijn
  • de erfgenamen
  • de notaris of advocaat die verklaart te handelen uit hoofde van de beroepshoedanigheid

Een derde kan een afschrift van een overlijdensakte afhalen mits voorlegging van een volmacht en identiteitskaart (of kopie) van de overlevende echtgenoot/echtgenote of bloedverwant. Indien geen volmacht of identiteitskaart kan worden voorgelegd, wordt de akte opgestuurd naar de hoofdverblijfplaats van de overlevende echtgenoot/echtgenote of bloedverwant.

Procedure

Bij voorkeur via het e-loket.
Het afschrift vraag je aan via het e-loket (gebruik de button 'klik en regel snel' bovenaan deze pagina).
Als je je veilig aanmeld krijg je in  de meeste gevallen het afschrift onmiddellijk in je mailbox.

Bedrag

Gratis