Gemeenteraad keurt aanpassing Meerjarenplan goed

  • 14 december 2021

De gemeenteraad heeft gisterenavond het aangepast meerjarenplan goedgekeurd waarmee het stadsbestuur in 2022 mee aan de slag kan. Enkele prioritaire acties uit het Meerjarenplan 2020-2025 zullen hiermee worden uitgevoerd. 2021 was ook het eerste volledige kalenderjaar waarin de coronacrisis een impact had.

Betere mobiliteit

Een groot stuk van het budget van 2022 zal worden benut voor het herstel van gemeentewegen. Zo is er 1,58 miljoen euro voorzien om onder andere de plattelandswegen aan te pakken. Binnen het meerjarenplan was er een schijf vrijgemaakt van 8,97 miljoen euro. Dit jaar zijn de werken gestart aan de Noordmoerstraat, Proostdijkstraat, Klokhofstraat, Moerkerkestraat, Landbouwersstraat, Bewesterpoort West, Krommegrachtstraat en Debarkestraat. Vanaf 2022 zullen ook de Middenweg, Kwadestraat, Pompstraat, Booitshoekstraat, Pervijzestraat, Driekoningenstraat en Zoutenaaiestraat worden hersteld.
 
Naast de plattelandswegen is er ook aandacht voor enkele centrumstraten. In samenwerking met Aquaduin zal volgend jaar worden gewerkt in de Noordstraat en in de Oude Beestenmarkt. Het laatste deel van de Noordstraat richting het Sportpark, van de Noorburgweg tot aan het militair domein, krijgt een nieuwe inrichting en riolering. Stad Veurne budgetteert 250.000 euro voor deze werken. De Oude Beestenmarkt krijgt ook een nieuwe inrichting, waarvoor er 425.000 euro is voorzien.

Ook in Bulskamp wordt er samen met Aquaduin gewerkt aan een betere mobiliteit. Zo zal de Nieuwpoorthoek helemaal worden opgewaardeerd. De toegang naar het dorp vanuit de Europalaan en de Bulskampstraat wordt aangepakt met een nieuwe wegenis en riolering. Voor deze werken is er 998.250 euro voor uitgetrokken.
 
De randparking Oude Vesten zal ook worden afgewerkt, samen met de volledige Oude Vestingstraat. De straat krijgt een nieuwe wegenis en voetpad. Voor dit project is er 895.000 euro vrijgemaakt.
 
Ook de plannen voor de bouw van fietsbruggen over het kanaal Veurne-Nieuwpoort zijn nu concreet. Zo komt er een fietsbrug ter hoogte van de Voetbalstraat richting de Rozendalstraat en is er ook budget vrijgehouden voor de fietsbrug die het historische centrum met het Suikerpark zal verbinden. De kostprijs van deze bruggen is geraamd op 4.131.000 euro.

Het Suikerpark

De Suikertoren heeft intussen het hoogste punt bereikt, de ruwbouwwerken zitten er zo goed als op en dus kan er worden gekeken naar de afwerking. In de sokkel van de suikertoren komt de nieuwe locatie van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten. Hiervoor is in het Meerjarenplan 20-25 in totaal 7,6 miljoen euro voorzien, in 2022 werd hiervoor extra 1 miljoen euro voorzien voor de inrichting.

Er is ook 1.863.000 euro vrijgemaakt voor nieuwe wegenis en riolering in het project Stroomafwaarts binnen het Suikerpark. Dit is een project dat is gespreid over meerdere jaren. Als sluitstuk zullen dan de Rodestraat en de Zuidburgweg worden heringericht.

Cultuur

Sinds dit jaar koopt het stadsbestuur ook de gronden van het Bakkerijmuseum in de Ieperse Steenweg. Over 7 jaar wordt hiervoor telkens 125.000 euro betaald. Het plan is om in de toekomst zo alle gronden te bezitten. Hiermee wil Veurne een belangrijke toeristische troef op een sleutelplaats binnen de stad optimaal benutten en beheren. 

Ook enkele kerken zullen worden opgewaardeerd. De toren van de Sint-Audomaruskerk van Vinkem wordt voor 265.000 euro hersteld, het glas in lood van de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Wulveringem zal voor 151.000 euro worden aangepakt. 

De pui van het historisch stadhuis zal na 2022 meer dan ooit blinken! Samen met de inkomhal wordt dit element gerestaureerd voor een bedrag van 135.000 euro.

Corona is voelbaar

Een opvallend element waarmee in 2022 moet worden rekening gehouden, is dat de personeelskosten door de hoge inflatie sterk zijn gestegen of zullen stijgen. Daarnaast zijn ook de hoge energieprijzen voelbaar voor het stadsbestuur. In 2020 was er een stuk minder verbruik in de openbare gebouwen door de lockdowns, door het verbod op indoor sporten of private bijeenkomsten in ontmoetingscentra en het verplicht thuiswerk. De prijsstijgingen van elektriciteit en gas zijn nu dus een stuk duidelijker. Op een jaar tijd betaalt Stad Veurne 566% meer voor gas, 506% voor elektriciteit op dagtarief en 193% voor elektriciteit op nachttarief. Deze hoge prijzen zullen wellicht nog tot begin april 2022 aanhouden.

Op het einde van deze legislatuur zal ook de extra pensioenlast stevig doorwegen, met een stijging van 1 miljoen euro. De responsabiliseringsbijdrage, de werkgeversbijdrage op de pensioenen van statutaire ambtenaren, is door het slinkend aantal statutaire ambtenaren onvoldoende om die pensioenen te betalen, waardoor het stadsbestuur dieper in de buidel moet tasten.